سیاست حریم خصوصی


تمامی اطلاعات مشتریان دریافتی شامل نام کاربری، ایمیل، شماره تماس و دیگر اطلاعات تماس کاربران در پیش ما محفوظ خواهد ماند و تیم رها پرینت تمامی تلاش خود را در حفظ این اطلاعات به صورت خصوصی به کار خواهد گرفت. 

پسورد کاربران به صورت هش شده ذخیره خواهد شد و حتی رها پرینت نیز نمی‌تواند پسورد را بازخوانی کند.
تیم رهاپرینت تعهد می‌دهد در صورت نفوذ و لو رفتن اطلاعات در اولین فرصت اطلاع رسانی کرده و مراتب را از مراجع قانونی پیگیری کند و تمامی راهکارهای امنیتی را به کار گیرد تا در آینده این موارد رخ ندهد.